Wady i Zalety Chmur

wady i zalety

Głównym argumentem za wdrażaniem technologii cloud comuputing w przedsiębiorstwach są względy ekonomiczne. Firma, która korzysta z tradycyjnego serwera musi zatroszczyć się o szereg spraw sama. Chodzi głównie o miejsce, gdzie znajduje się serwer, zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania (zabezpieczenia) oraz różnego rodzaju usługi informatyczne, które wymagają pracy wyspecjalizowanego personelu. Rozwiązania bazujące na technologii cloud niosą ze sobą wiele oszczędności. Przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na usługi przetwarzania w chmurze może wynająć przestrzeń serwerową od wyspecjalizowanej firmy hostingowej. Serwery, które udostępnia taka firma, są zgrupowane w specjalnie przygotowanych i odpowiednio wyposażonych do tego miejscach. Zapewnia się im odpowiednie warunki pracy – temperaturę, wilgotność, dostawy energii czy awaryjne zasilanie, jak również wykwalifikowanych informatyków, którzy czuwają nad ich pracą. Wykupienie usługi cloud computing od wyspecjalizowanej firmy niesie ze sobą kolejne korzyści. W większości przypadków odbiorca może niemal natychmiast korzystać z zamówionej usługi. Nie ponosi także kosztów czasochłonnego przygotowania aplikacji i jej wdrożenia. Technologie bazujące na chmurze niejako z definicji oferują zdecydowanie większą mobilność i swobodę w korzystaniu z zasobów. Pracownicy nie są ograniczeni miejscem dostępu do firmowych informacji. W przypadku rozwiązań niewykorzystujących technologii cloud computing zdalny dostęp również był możliwy, jednak takie rozwiązanie wymagało dodatkowego sprzętu i oprogramowania. Wykwalifikowana firma oferująca usługi cloud może dostarczyć bardziej kompleksowy produkt, lepiej dopasowany do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa. Oczywiście w przyszłości daną usługę można modyfikować w porozumieniu z dostawcą. Przedsiębiorstwo, które nie chce korzystać z usług firmy hostingowej może stworzyć sobie własną, chmurę. Bazuje ona na prywatnych serwerach, których utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie spoczywa jednak na użytkowniku. Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze, jednak bardziej kosztowne.

 

Usługi cloud computing nie są jednak całkowicie pozbawione wad i niosą ze sobą pewne zagrożenia. Najczęściej przywołuje się w tym miejscu kwestę bezpieczeństwa danych. Korzystając z przetwarzania w chmurze i usług zewnętrznej firmy przekazujemy jej kluczowe informacje dotyczące naszego przedsiębiorstwa. By mieć stuprocentową pewność, co do bezpieczeństwa danych powinniśmy zadbać o to, by współpraca z danym dostawcą została obwarowana dodatkowymi umowami precyzującymi, co stanie się z naszymi danymi w przypadku rezygnacji z usługi lub upadku data center. Istnieje również możliwość stworzenia prywatnej chmury firmowej, nad którą będziemy mieli pełną kontrolę i całkowity wpływ na jej bezpieczeństwo, jednak jest to rozwiązanie bardzo kosztowne i przeznaczone na razie dla największych korporacji. Istnieje też ryzyko, że firma dostarczająca usługi cloud computing i przechowująca nasze dane okaże się nieuczciwa, narażając tym samym swoich klientów na konsekwencje związane z utratą danych lub zdobyciem kluczowych informacji przez nieuprawnione do tego osoby, co mogłoby mieć katastrofalne skutki dla firmy.

Pomimo zagrożeń rynek usług cloud computing rośnie niezwykle szybko. Analitycy IDC szacują, że w 2010 r. przedsiębiorstwa przeznaczyły na takie usługi ok. 718 mld dolarów, o 136 mld więcej niż w poprzednim roku. Firmy wydają się dostrzegać więcej korzyści z przetwarzania w chmurze niż wad. Według Mimecast Cloud Adoption Survey 74% ankietowanych stwierdziło, że inwestycja w tę technologię pozwoliła im na efektywniejsze wykorzystanie swoich zasobów oraz obniżyło koszty infrastruktury. To samo badanie pokazało jednak, że 64% badanych ma świadomość zagrożeń związanych z cloud computing. Ponad połowa respondentów nie była też przekonana czy wdrożenie usług cloud zapewni ich firmom dodatkowe zyski.

Tegoroczne targi CeBIT pokazały, że usługi cloud computing rozwijają się doskonale i zdobywają coraz większą popularność. Nie ulega wątpliwości, że cloud computing jest technologią przyszłości, obok której nie można przejść obojętnie. Obecnie część przedsiębiorstw może podchodzić nieufnie do kwestii bezpieczeństwa danych w chmurze, jednak w perspektywie kilku lat większość z nich będzie korzystać z cloud computing.