6 mitów na temat bezpieczeństwa danych w chmurze

Mit numer 1

“Dostawca usług w chmurze ma dostęp do wszystkich moich danych”

Mit numer 2

“Będę zbyt zależny od dostawcy usług w chmurze i stracę całą swoją elastyczność

Mit numer 3

“Nie mogę ufać, że dostawca usług zapewni bezpieczeństwo danych w chmurze

Mit numer 4

“Nie chcę dzielić moich danych, platform ani serwerów z innymi klientami mojego dostawcy usług CHMUROWYCH”

Mit numer 5

“Kopia zapasowa moich danych nie będzie przechowywana przez mojego dostawcę oddzielnie od moich danych produkcyjnych”

Mit numer 6

“Moje dane nie mogą być bezpieczne, jeśli są przesyłane drogą internetową”

 

Źródło: https://anycloud.pl/2018/07/17/bezpieczenstwo-chmury/